КАФЕДРА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІНМета створення кафедри:

-         підвищення ефективності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій  та формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та культури здоров’я ліцеїстів;

-         створення кожному учневі сприятливих умов для творчого розвитку.

 

Педагогічний склад кафедри:

Свинко Людмила Леонтіївна, завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, вчитель-методист, вища категорія, працює в ліцеї викладачем хімії з 2005 року, педагогічний стаж 21 рік.

Меньшикова Алла Петрівна, вчитель-методист, вища категорія, працює викладачем географії в ліцеї з 1997 року, педагогічний стаж 26 років.

Кужель Тетяна Михайлівна, вчитель-методист, вища категорія, працює викладачем біології та основ здоров’я з 2004 року, педагогічний стаж 24 роки.

Меньшикова Ганна Іванівна, вчитель ІІ категорії, працює викладачем біології, природознавства, основ здоров’я, хімії з 2010 року, педагогічний стаж 5 років.

Бойко Алла Юріївна, спеціаліст, працює викладачем природознавства, біології, основ здоров’я з 2011 року, педагогічний стаж 3 роки.

Завдання,  які стоять перед викладачами кафедри:

ü формування в ліцеїстів цілісного світогляду, життєвих компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, виробництво;

ü оволодіння засобами пізнавальної діяльності, спрямованими на розвиток ключових та предметних компетентностей.

         За кафедрою закріплені кабінет географії № 402, кабінет хімії № 403, лаборантська, кабінет № 6 (2 корпус).


Кабінет географії № 402


 

Кабінет хімії № 403


 

Кабінет біології  № 6 (2 корпус)Навчально-виховна мета вчителів кафедри природничих дисциплін:

1)    вивчення психологічних особливостей ліцеїстів, мови, пам’яті, логічного мислення;

2)    підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок ліцеїстів з предметів природного циклу;

3)    пошук нових підходів до оновлення змісту навчання, досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості;

4)    вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничого циклу.

 

Наукова мета вчителів кафедри природничих дисциплін:

1)    надати можливість ліцеїстам оволодіти системою знань, практичними уміннями й навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької роботи;

2)    робота з обдарованими і здібними учнями, їх пошук, виявлення і подальший їх розвиток;

3)    сприяти самостійному мисленню учнів з метою створення нових відкриттів і винаходів та науково-технічного прогресу;

4)    створити умови для підвищення професійної майстерності вчителя;

5)    впровадити нові методики педагогічних інноваційних технологій, програм, підручників в навчальний процес.

 

Робота кафедри природничих дисциплін проводиться за планом, який складається з розділів:

 

Ø Навчально-методична роботи;

Ø Науково-дослідницька робота ліцеїстів;

Ø Організаційно-методична робота;

Ø Робота з обдарованими дітьми;

Ø Експериментальна робота з ліцеїстами;

Ø Виховна робота з учнями;

Ø Гурткова робота з учнями;

Ø Консультації для учнів та індивідуальна робота з ними.

 

Результати діяльності кафедри природничих дисциплін:

 

1.     Людмила Леонтіївна ґрунтовно займається науково-методичною роботою, є постійним членом комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки;  членом робочої групи із розробки навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів; членом робочої групи із розробки орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; членом робочої групи із розробки навчальної програми для загальноосвітніх  навчальних  закладів  із поглибленим вивчення предметів.  Хімія  – 8-9  кл.

2.     Викладачами кафедрами розроблений методичний матеріал в комп’ютерному вигляді до тем уроків (електронні конспекти, презентації Power Point, ілюстративний матеріал, анімації, відео фрагменти тощо).

3.     Ліцеїстами розроблені мультимедійні презентації уроків біології, хімії, географії для 5-11 класів.

4.     Сформована підбірка різноманітних дидактичних завдань творчого рівня з предметів природничого циклу.

5.     Розроблені та проводяться інтерактивні уроки із застосуванням мультимедійних технологій, використовуються ресурси Інтернет.

6.     Випускники ліцею успішно здають ЗНО з біології, географії, хімії, є студентами медичних університетів України, біологічного факультету КНУ ім. Шевченка, хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ».

7.     За період з 2004 по 2015 рр. вчителями кафедри підготовлено 330 призерів районних Всеукраїнських учнівських олімпіад, 116 призерів міських Всеукраїнських олімпіад, 150 призерів Малої академії наук (районний етап), 45 призерів Мало академії наук (міський етап).

ПРИЗЕРИ

олімпіад та МАН за період з 2004 по 2015 роки


Перспективи розвитку кафедри природничих дисциплін: 

1.  Удосконалити планування та організацію навчального процесу з використанням електронних освітніх технологій (Інтернет);

2.     Розробити та удосконалити електронно-методичне забезпечення природничих дисциплін;

3.     Заохочувати учнів до участі в олімпіадах та науково-дослідних роботах МАН.

4.     Організовувати та проводити експериментальні роботи з обдарованими дітьми.

5.     Розвивати науково-дослідницьку лабораторію для виконання робіт МАН.

6.     Розвивати гурткову роботу з учнями, які профільно орієнтовані на предмети природничого циклу.

7.     Створити базу даних віртуального експерименту для демонстрації на уроках.

8.  Створити фільмотеку науково-популярних фільмів із життя видатних хіміків, біологів, географів та їх досягнень.

9.     Створити тематику наукових робіт для учнів.


 ФОТОГАЛЕРЕЯ

    

  
   
  
  
   

    
Comments