Особливості навчання

У ліцеї навчаються учні за фізико-математичним та економічним напрямками, поглиблено вивчаються англійська мова, теоретичне та практичне вивчення інших предметів. Робота викладацького складу спрямована таким чином, щоб надати ліцеїстам можливість оволодіти не тільки системою знань, а й практичних умінь і навичок наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, роботи з технікою.

Головною метою педагогічного колективу ліцею є навчання ліцеїстів методам наукового дослідження, ввести їх у світ наукових проблем, підготувати до пошуку нових технологій, генерування нових ідей, тобто розвинути загальні розумові, інтелектуально-творчі дослідницькі здібності.

Ліцеїсти користуються матеріально-технічною базою як Технічного ліцею, так і Національного технічного університету України «КПІ», спортивно-оздоровчим комплексом «КПІ» та науковою бібліотекою НТУУ «КПІ».

Творчий потенціал педагогічного колективу, хороша матеріально-технічна база, близькі контакти з провідними кафедрами та факультетами НТУУ «КПІ» дозволяють проводити підготовку ліцеїстів на високому науково-методичну рівні.

Ліцей готує майбутніх студентів на всі факультети НТУУ «КПІ» та інші Вищі навчальні заклади України. За роки існування нашого ліцею всі випускники стали студентами вищих навчальних закладів за державним замовленням.

Спільними зусиллями викладачів, вихователів ми додаємо багато зусиль у справу виховання технічної еліти, всебічно-обдарованої особистості. У ліцеї створено орган учнівського самоврядування, працює багато гуртків, секцій, клубів.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і громадських об’єднань.
Comments