Партнерські зв'язки

Основний партнер Технічного ліцею НТУУ "КПІ" — Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Ми — з КПІ

Росте зміна [Технічний ліцей НТУУ «КПІ»]


КПІ - 2010. Технічний ліцей НТУУ «КПІ»

Посідаючи провідні позиції в рейтингах ВНЗ нашої країни за якістю підготовки фахівців, НТУУ «КПІ» постійно дбає, щоб навчатися до університету приходили здібні мотивовані школярі. Тож одне із завдань, яке вирішує колектив Київської політехніки, – активізувати роботу з ліцеями і школами, створюючи профільні класи, використовуючи спільну науково-методичну і матеріальну базу для профорієнтації й навчання слухачів у системі доуніверситетської підготовки, а також здійснення заходів програми «Майбутнє України». Сьогоднішня розповідь про Технічний ліцей НТУУ «КПІ».

. . .

Читати далі про Технічний ліцей на сайті КПІ ...
У ліцеї навчаються учні за фізико-математичним та економічним напрямками, поглиблено вивчаються англійська мова, теоретичне та практичне вивчення інших предметів. Робота викладацького складу спрямована таким чином, щоб надати ліцеїстам можливість оволодіти не тільки системою знань, а й практичних умінь і навичок наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, роботи з технікою. 

Головною метою педагогічного колективу ліцею є навчання ліцеїстів методам наукового дослідження, ввести їх у світ наукових проблем, підготувати до пошуку нових технологій, генерування нових ідей, тобто розвинути загальні розумові, інтелектуально-творчі дослідницькі здібності.

Ліцеїсти користуються матеріально-технічною базою як Технічного ліцею, так і Національного технічного університету України «КПІ», спортивно-оздоровчим комплексом «КПІ» та науковою бібліотекою НТУУ «КПІ».

Творчий потенціал педагогічного колективу, хороша матеріально-технічна база, близькі контакти з провідними кафедрами та факультетами НТУУ «КПІ» дозволяють проводити підготовку ліцеїстів на високому науково-методичну рівні.

Ліцей готує майбутніх студентів на всі факультети НТУУ «КПІ» та інші Вищі навчальні заклади України. За 15 років існування всі випускники стали студентами вищих навчальних закладів за державним замовленням.

Спільними зусиллями викладачів, вихователів ми додаємо багато зусиль у справу виховання технічної еліти, всебічно-обдарованої особистості. В ліцеї створено орган учнівського самоврядування, працює багато гуртків, секцій, клубів.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і громадських об’єднань.


Comments