Робота з обдарованими дітьми


Педагогічний колектив ліцею створює оптимальні умови для обдарованої та талановитої молоді, всебічно сприяє розвитку творчого потенціалу учнів, які виявили здібності та нахил до науково-дослідницької діяльності.

Одним із стратегічних завдань Технічного ліцею є підготовка майбутньої наукової зміни, нового покоління наукової еліти. З цією метою освітня система ліцею зорієнтована на взаємодію науково-методичної роботи педагогів та науково-дослідницької діяльності учнів. У даному напрямку колектив ліцею плідно співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ» та Київським університетом ім.Т.Шевченка.


Для того, щоб діти отримали за час навчання в ліцеї більш глибокі професійні знання, мали широку загальну ерудицію, високу культуру мислення, викладачі ліцею намагаються їх активно включати у наукову роботу як під час уроку, так і в позаурочний час.

Головними завданнями роботи з обдарованими дітьми в ліцеї є:
· виявлення, розвиток та підтримка обдарованих ліцеїстів;
· створення умов для їхнього творчого самовдосконалення;
· сприяння додатковій освіті ліцеїстів шляхом залучення до творчої діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів;
· формування в ліцеїстів умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами науково-дослідницької діяльності;
· пропаганда в ліцеї та за його межами наукових досліджень учнівської молоді.


В ліцеї створено Ліцейне наукове товариство, яке є колективним членом Малої Академії Наук «Дослідник» міста Києва. Ліцейне наукове товариство в своїй роботі керується Статутом, Положенням про наукове товариство, Планом роботи на навчальних рік. В товаристві працює 5 відділень: природниче, фізико-математичне, інформаційних технологій, історико-географічне та філологічне.

Протягом кожного навчального року ліцеїсти Технічного ліцею НТУУ «КПІ» здобувають перемоги в олімпіадах та Малій академії наук усіх рівнів.
Comments